Powitanie

 
Witamy Państwa na stronie poświęconej kpt. AK Wacławowi Stykowskiemu znanemu wielu żołnierzom AK pod pseudonimem Hal.Wacław Stykowski, pseudonim Hal, Gorczyc, Mer (ur. 1 listopada 1912 w Pabierowicach, zm. 18 października 1981 w Warszawie) – kapitan Armii Krajowej, Komendant II Rejonu III Obwodu Wola AK Okręgu Warszawskiego, dowódca batalionu AK im. gen. Józefa Sowińskiego na Woli i w Śródmieściu. Od 9 sierpnia 1944 r. Komendant III Obwodu Wola, dowódca Pododcinka Bojowego Północnego (twardy front). Na zdjęciu Wacław Stykowski drugi od prawej strony.Jak podaje Tadeusz Zarzycki, w książce "Pierwszy i ostatni dzień", kpt. "Hal" (Wacław Stykowski) był klasycznym typem dowódcy powstańczego. Szczupły, niezbyt wysoki, o gorejących oczach i sugestywnym spojrzeniu, wyrażającym siłę i odwagę. Opanowany, mówiący nieco powolnym i przyciszonym głosem, ale dosadnie i rzeczowo. W konspiracji i w dniu wybuchu powstania dowodził II Rejonem w Obwodzie Wola. Od chwili oddania pierwszych strzałów, znalazł się pod miażdżącym ogniem przeważających sił nieprzyjaciela, usiłującego za wszelką cenę i przy zastosowaniu barbarzyńskich środków przebić żywotną linię komunikacyjną przez Wolską, Chłodną i Plac Żelaznej Bramy. W tych nierównych walkach, broniąc twardo każdej barykady, chłostanej huraganowym ogniem, i każdego załomu ulicy, oddział Hala krwawiąc obficie i ponosząc ogromne straty w ludziach wycofał się krok za krokiem w kierunku Śródmieścia.

Aktualności
Szanowni Państwo


Serdecznie zapraszam na Marsz Niepodległości.
Dziękuję za udział w Marszu Niepodległości z okazji setnej rocznicy jej odzyskania.
Jak widać na zdjęciach było nas wielu. To dobry znak na przyszłość dla Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma filmami zamieszczonymi na portalu youtube.com


Jacek Stykowski i Marcin Rola - spotkanie wRealu24.pl w dniu 3 sierpnia 2018 r.
W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, przy grobie kapitana Wacława Stykowskiego „Hala”. Byliśmy tam z synem kapitana „Hala” - Jackiem Stykowski, który jest autorem książki „Kapitan Hal Kulisy fałszowania prawdy o Powstaniu Warszawskim '44” oraz Jarosławem Kornasiem – wydawcą książki (wydawnictwo Capital). Warszawa 1 sierpnia 2018 r.
Leszek Żebrowski, Stanisław Michalkiewicz, Jacek Stykowski, Jarosław Kornaś - Premiera książki Leszka Żebrowskiego "Warszawa '44- krew i chwała" - relacja ze spotkania z dnia 31 lipca 2018 r.Szkalowanie Bohaterów. Niewygodne pytania w Muzeum Powstania Warszawskiego
Film warty polecenia, historia podobna do prób zniesławienia kpt. Hala, tym razem dotyczy żołnierzy wyklętych. Przykład książki Piotra Zychowicza, napisanej jak się wydaje na szybko (czy także na zlecenie?). Autor bez odpowiedniej pracy zmierzającej do poznania prawdy historycznej, podejmuje się trudnego tematu oceny postępowania żołnierzy wyklętych. Jak widać z ocen pracy autora przez uznanych badaczy tematu, książka p. Zychowicza jest niczym innych jak szkalowaniem bohaterów oraz przeinaczaniem faktów historycznych opierając się na niesprawdzonych źródłach, to przykład jak łatwo można skrzywdzić pamięć o polskich bohaterach.
Czy ta książka nie wpisuje się także w nurt tak zwanej pedagogiki wstydu ?W dniu 25 stycznia 2018 roku pożegnaliśmy na Wolskim Cmentarzu Katolickim żołnierza A.K.st. strzelca / por. Jerzego Woźniaka ps. „Szpila”, jednego z podkomendnych kpt. Wacława Stykowskiego ps. „Hal”, uczestnika Powstania Warszawskiego 1944 r. Żołnierza III-go Obwodu "Waligóra" (Wola) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 2 Rejon (Koło - cmentarze) - pluton 327 - ochotnika, który dołączył 2.08.1944 r., następnie w zgrupowaniu kpt. "Hala" / batalion im. gen. Józefa Sowińskiego - plut. 327 po przeniesieniu - plut. 320.

Poniżej prezentujemy ostatni wywiad jakiego udzielił st. strz. A.K. Jerzy Woźniak ps. „Szpila”.
Wszystkim uczestnikom spotkania gorąco dziękujemy za miłą atmosferę. Poniżej link do relacji ze spotkania. Zapraszamy.

Wystąpienie Jacka Stykowskiego - autora książki (druga wersja nagrania):Zdjęcia ze spotkania:


Filmy promujące książkę:

Leszek Żebrowski


Tadeusz Płużański


Stanisław Michalkiewicz


Piotr Łysakowski w 73. rocznicę powstania warszawskiego: Charty Goebbelsa w służbie komunistycznej propagandy


Książka Kapitan „Hal”. Kulisy fałszowania prawdy o Powstaniu Warszawskim '44 - Jacek Stykowski do nabycia na stronach wydawnictwa capitalbook.com.pl

https://capitalbook.com.pl/pl/p/Kapitan-%E2%80%9EHal.-Kulisy-falszowania-prawdy-o-Powstaniu-Warszawskim-44-Jacek-Stykowski/2836Wykład Leszka Żebrowskiego na temat Powstania Warszawskiego Spotkanie - Muzeum Powstania Warszawskiego 29 sierpnia 2016 r.

Nagranie ze spotkania w Muzeum Powstania Warszawskiego z dnia 29.08.2016 godz. 17.30
Prelegentami spotkania byli panowie Tadeusz Płużański i Leszek Żebrowski, prowadząca pani Katarzyna Utracka, gospodarzem był pan Jacek Stykowski, syn kpt. Wacława Stykowskiego pseud. "Hal".

                                                                                                                                             Warszawa 06/09/2016 r.

Kilka słów od organizatora spotkania

W dniu 29 08 2016 roku zorganizowałem w sali im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie spotkanie poświęcone mojemu ojcu  kpt. Wacławowi Stykowskiemu  pseudonim „Hal” oficerowi A.K. i żołnierzom z jego oddziałów uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944 roku.

Jestem synem kpt. „Hala”.  Po dogłębnej analizie istniejących dokumentów z  okresu Powstania Warszawskiego,  dotyczących epizodów poruszanych przez Gazetę Wyborczą w roku 1994 w artykule p.t. „Polacy – Żydzi czarne karty powstania” przez redaktora M. Cichego, a dotyczących rzekomych morderstw osób cywilnych pochodzenia żydowskiego przez żołnierzy z oddziałów mojego ojca, postanowiłem jej rezultaty przedstawić szerszemu gronu zainteresowanych obywateli naszego państwa.

Zaproszenia na spotkanie skierowałem do różnych organizacji i środowisk historycznych, społecznych, do kombatantów Powstania Warszawskiego 1944 roku, jak i do tych którzy w swoich publikacjach pisali na ten temat. Panowie Leszek Żebrowski i Tadeusz Płużański są autorami książek i publikacji dotyczących tego tematu. Zaproszenia też skierowałem do kilku instytucji państwowych, oraz przedstawicieli mediów w tym do Gazety Wyborczej. Jedni skorzystali i przyszli inni nie skorzystali i nie przyszli.

Podczas spotkania padło pytanie czy są przedstawiciele Gazety Wyborczej, bo wydawało  się, że będą zadawane merytoryczne pytania przez przedstawicieli gazety, która oskarżyła kpt. „Hala” i żołnierzy z  jego oddziałów. Na zadane pytanie nikt nie odpowiedział, a więc na sali nie było przedstawicieli Gazety Wyborczej. Jest to przykre. Pomimo nieobecności na spotkaniu przedstawicieli z wyżej wymienionej  gazety, został skierowany atak na władze Muzeum Powstania Warszawskiego, jego pracowników i prelegentów. W Gazecie Wyborczej ukazały się artykuły pod krzykliwymi tytułami „Kłamstwa w Muzeum Powstania Warszawskiego” i  „Incydent w muzeum” autorstwa Wojciecha Karpieszuka.

W artykułach zamieszczonych w gazecie nie ma merytorycznego odniesienia do omawianej podczas spotkania sprawy kpt. „Hala” i jego żołnierzy, opisanej w 1994 roku przez redaktora Michała Cichego. Jest natomiast stwierdzenie, cytat : "Negowano też udokumentowane przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów mord na Żydach popełniony podczas powstania warszawskiego przez ludzi z oddziału kpt. Wacława Stykowskiego". 
Spotkanie zorganizowałem po opublikowaniu w internecie mojego opracowania dotyczącego tego tematu. Jest na stronach -  ŚZŻAK- zakładka : kpt. Hal ustalenie prawdy, lub zakładka kpt. Hal ustalenie prawdy,  na blogu z  którym Państwo się zapoznają.
 Możecie Państwo sami się przekonać jak przeprowadzano badania i jakie brano pod uwagę dowody w Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Czy jest to praca wykonana z należytą rzetelnością?
  
Postać nieżyjącego już mojego ojca jest postacią historyczną. Był on uczestnikiem i bohaterem Powstania Warszawskiego 1944 roku, Komendantem 2-go Rejonu w III Obwodzie Wola Okręgu Warszawskiego A.K., Dowódcą Batalionu, następnie Komendantem III Obwodu Wola, a w dalszym toku walk w Śródmieściu Północnym był dowódcą Pododcinka Bojowego Północnego (odcinka twardego frontu). Na mocy rozkazu Komendanta A.K. nr 406 z dnia 9 IX 1944 roku odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari V klasy.

Oświadczam, że jako syn kpt. Wacława Stykowskiego „Hala” zwróciłem się do kierownictwa Muzeum Powstania Warszawskiego z prośbą o udostępnienie sali w celu zorganizowania tego spotkania. Scenariusz, program i dobór prelegentów należał do mnie. Ja zapraszałem i ja decydowałem. Ja odpowiadam za przebieg spotkania. Muzeum udostępniło mi salę, jak czyniło to już wiele razy udostępniając innym osobom,  w tym Alexandrze Richie autorce książki - Warszawa 1944 Tragiczne Powstanie. W książce tej autorka oskarżyła kpt. Hala o antysemityzm.

Z zaprezentowanego stanowiska dziennikarza Gazety Wyborczej Wojciecha Karpieszuka należy sądzić, że prawo do prezentowania słusznych prawd w Muzeum Powstania Warszawskiego, mają tylko przedstawiciele środowisk żydowskich, którzy nie zawsze prezentują prawdę, a w wielu przypadkach kłamią i bezpodstawnie oczerniają naszych bohaterów, jak w przypadku kapitana "Hala" i jego żołnierzy.

Wydaje się że sprawa kpt. „Hala” i jego żołnierzy jest o tyle ważna i wrażliwa, że w interesie środowiska A.K. powinna być raz na zawsze wyjaśniona. Na podstawie istniejących dostępnych dokumentów sprawa stała się jasna i oczywista. Poza jednym zdarzeniem o podłożu rabunkowym, na które kpt. „Hal” natychmiast zareagował, żołnierze kpt. „Hala” nie mordowali osób pochodzenia żydowskiego - cywilów (jak napisała w przywoływanym artykule G.W. w 1994 r.) podczas trwającego Powstania Warszawskiego 1944 roku. Dalsze ataki, paszkwile i kłamstwa winny być zakończone.


Jacek Wacław Stykowski

ApelWarszawa 29 sierpnia 2016 r.


 
Apel
Apeluję do Państwa o przywrócenie pamięci, o Batalionie Armii Krajowej im. Gen. Józefa Sowińskiego. O jego dzielnych i bohaterskich żołnierzach i dowódcach wywodzących się z warszawskiej dzielnicy Wola. Wywodzących się z III Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej.

O ich Komendantach : majorze Janie Tarnowskim „Waligórze” i kpt. Wacławie Stykowskim „Halu”.

O Zgrupowaniu oddziałów kpt. „Hala” działających pod jego komendą w Śródmieściu Północnym. Ich nieugięta postawa, bohaterstwo i heroiczna walka o Polskę, o Warszawę, podczas tych 63 dni Powstania Warszawskiego 1944 roku nie może być zapomniana.

Ich poświęcenie, trud walki i liczne ofiary pozwoliły na obronę ostatniego spichlerza głodującej stolicy – magazynów fabryki Makowskiego przy Ceglanej, magazynów firmy "Pluton",oraz browaru Haberbuscha i Schielego.

To właśnie Oni bronili jednej z najważniejszych linii frontu, „twardego frontu”. Wielu poległo, polegli za Ojczyznę.

Nie mogą być szkalowani, oczerniani i posądzani o zbrodnie na polskiej ludności cywilnej pochodzenia żydowskiego, których nie popełnili.

Podoficerowie i żołnierze A.K. z oddziałów kpt, „Hala” nie mordowali ludzi za pochodzenie jak przedstawiają ich w swoich publikacjach niektórzy „autorzy z tytułami naukowymi różnych dziedzin”. Żołnierze oddziałów Zgrupowania kpt. „Hala” bili się zacięcie i nieustępliwie z hitlerowskim niemieckim wrogiem. Kpt. „Hal” reagował na zdarzające się czyny kryminalne, nigdy ich nie popierał ani ich nie ukrywał.

Autorzy owych publikacji (a są i tacy którzy dzięki, takim publikacjom mogli uzyskać tytuły doktorów) nakłamali i oczernili naszych bohaterów.

„Dzieła” te powinny zostać zweryfikowane. Dokładnie przebadane i skonfrontowane z istniejącymi materiałami historycznymi – dokumentami z okresu które opisują.

Może okazać się, że zdobyte tytuły są efektem sprokurowanych kłamstw, nieprawdziwych i niepotwierdzonych tez i w żaden sposób nie są oparte na prawdzie historycznej.

Przywróćmy honor, cześć i pamięć o naszych patriotach oficerach i żołnierzach A.K., wywodzących się z oddziałów wolskich, III Obwodu Wola, Powstańcach Warszawskich 1944 roku. Zasługują na najwyższe uznanie.

Cześć i chwała bohaterom. 


Jacek Wacław Stykowski